PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::destroyImagick nesnesini siler

Açıklama

bool Imagick::destroy ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bu yöntem Imagick nesnesinin yıkıcısı olup nesneyle ilişkili tüm özkaynakları serbest bırakıp nesneyi siler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top