PHP 5.6.40 Released

Imagick::displayImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImageBir resmi gösterir

Açıklama

Imagick::displayImage ( string $sunucu ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi belirtilen X pencere sunucusunda gösterir

Değiştirgeler

sunucu

X sunucusunun ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top