PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::distortImage

(PECL imagick 2.0.1)

Imagick::distortImageÇeşitli yöntemlerle resmi bozunuma uğratır

Açıklama

bool Imagick::distortImage ( int $yöntem , array $değiştirgeler , bool $sığdır )

sığdır değiştirgesinde TRUE belirtilmedikçe eski ve yeni resimler arasında boyut farkı olmaksızın çeşitli yöntemlerle resmi bozunuma uğratır.

sığdır değiştirgesinde TRUE belirtildiği takdirde bozunuma uğratılan resim başlangıcı, genişlik ve yüksekliği ayarlanarak yeni resme sığdırılmaya çalışılır. Ayrıca, çoğu durumda, kaynak resmin sanal başlangıcı eşleme sırasında hesaba katılır.

Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

yöntem

Bozunum yöntemi sabitlerinden biri.

değiştirgeler

Bozunum yönteminin değiştirgeleri.

sığdır

TRUE belirtildiği takdirde kaynağın bozunmuş hali yeni resme sığdırmaya çalışılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::distortImage() örneği

Resmi bozunuma uğratıp diske yazalım.

<?php
/* Yeni nesneyi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Yeni checkerboard örüntüsünü oluşturalım */
$im->newPseudoImage(100100"pattern:checkerboard");

/* Resim biçemi PNG olsun */
$im->setImageFormat('png');

/* Yeni görünür alanları şeffaf yapalım */
$im->setImageVirtualPixelMethod(Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);

/* Matlığı etkin kılalım */
$im->setImageMatte(true);

/* Bozunuma uğratılacak noktalar */
$controlPoints = array( 1010,
                        
105,

                        
10$im->getImageHeight() - 20,
                        
10$im->getImageHeight() - 5,

                        
$im->getImageWidth() - 1010,
                        
$im->getImageWidth() - 1020,

                        
$im->getImageWidth() - 10$im->getImageHeight() - 10,
                        
$im->getImageWidth() - 10$im->getImageHeight() - 30);

/* Rasmi bozunuma uğratalım */
$im->distortImage(Imagick::DISTORTION_PERSPECTIVE$controlPointstrue);

/* Resmi çıktılayalım */
header("Content-Type: image/png");
echo 
$im;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

distortImage.png

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top