Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::encipherImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::encipherImageBir resmi şifreler

Açıklama

Imagick::encipherImage ( string $parola ) : bool

Düz pikselleri şifreli piksellere dönüştürür. Resmin şifresi Imagick::decipherImage() ile çözülene kadar okunabilir olmayacaktır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

parola

Parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top