SunshinePHP 2019

Imagick::enhanceImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::enhanceImageResmin görüntü kalitesini arttırır

Açıklama

bool Imagick::enhanceImage ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin görüntü kalitesini arttırmak için bir sayısal süzeç uygular.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top