ScotlandPHP 2019

Imagick::evaluateImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::evaluateImageResme bir ifade uygular

Açıklama

Imagick::evaluateImage ( int $işleç , float $terim [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme aritmetik, mantıksal ya da ilişkisel bir ifade uygular. Resmin aydınlık veya karanlık yapmak için, resmin zıtlığını azaltıp arttırmak için veya resmin negatifini elde etmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Değiştirgeler

işleç

İşleç sabitlerinden biri.

terim

İşlecin değeri.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top