International PHP Conference 2019 - Spring Edition

Imagick::flipImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::flipImageResmin düşeydeki yansımasını oluşturur

Açıklama

bool Imagick::flipImage ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Pikselleri X eksenine göre yansıtarak resmin düşeydeki yansımasını oluşturur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top