ScotlandPHP 2019

Imagick::flipImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::flipImageResmin düşeydeki yansımasını oluşturur

Açıklama

Imagick::flipImage ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Pikselleri X eksenine göre yansıtarak resmin düşeydeki yansımasını oluşturur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top