ScotlandPHP 2019

Imagick::floodFillPaintImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::floodFillPaintImageHedefle eşleşen piksellerin renklerini değiştirir

Açıklama

Imagick::floodFillPaintImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $hedef , int $x , int $y , bool $ters [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Hedefin ve yakın komşularının renk değerini değiştirir. Bu yöntem artık kullanımı önerilmeyen Imagick::paintFloodFillImage() işlevinin yerini almıştır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.8 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

dolgu

Dolgu rengini içeren bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

hedef

Boyanacak hedef rengi içeren bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

x

Renk değişikliğinin başlatılacağı X konumu.

y

Renk değişikliğinin başlatılacağı Y konumu.

ters

TRUE belirtilirse hedefle eşlemeyen renkler değiştirilir.

channel

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::floodfillPaintImage() örneği

<?php

/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* kırmızı, yeşil ve mavi tuvaller oluşturalım */
$im->newImage(10050"red");
$im->newImage(10050"green");
$im->newImage(10050"blue");

/* Bunları birbirlerine ekleyelim */
$im->resetIterator();
$combined $im->appendImages(true);

/* Elde edilen resmi karşılaştırmak için saklayalım */
$combined->writeImage("floodfillpaint_intermediate.png");

/* Boyanacak hedef piksel */
$x 1;
$y 1;

/* Boyanacak pikselin rengini öğrenelim */
$target $combined->getImagePixelColor($x$y);

/* Hedef pikseli ve aynı renkteki komşu pikselleri siyaha boyayalım */
$combined->floodfillPaintImage("black"1$target$x$yfalse);

/* Sonucu kaydedelimt */
$combined->writeImage("floodfillpaint_result.png");
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

floodfillpaint_intermediate.png
floodfillpaint_result.png

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top