SunshinePHP 2019

Imagick::frameImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::frameImageÜç boyutluluğu taklit ederek bir çerçeve ekler

Açıklama

bool Imagick::frameImage ( mixed $mat_renk , int $genişlik , int $yükseklik , int $iç_pah , int $dış_pah )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin çevresine üçboyutlu taklidi bir çerçeve ekler. genişlik ve yükseklik çerçevenin yatay ve düşey kenarlarının uzunluklarıdır. iç_pah ve dış_pah ise çerçevenin iç ve dış gölge genişlikleridir.

Değiştirgeler

mat_renk

Mat rengi ifade eden bir renk dizgesi veya bir ImagickPixel nesnesi.

genişlik

Çerçeve genişliği.

yükseklik

Çerçeve yüksekliği.

iç_pah

İç pah genişliği.

dış_pah

Dış pah genişliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top