PHPerKaigi 2019

Imagick::gammaImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::gammaImageResmin gammasını düzeltir

Açıklama

Imagick::gammaImage ( float $gamma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin gammasını düzeltir. Aynı resim farklı ekranlarda algısal olarak bazı farklar gösterir. Bu farkları düzeltmek için kırmızı, mavi ve yeşil kanalların gamma değerlerinde değişiklik yapılır. Bu değerler 0.8 ile 2.3 arasında belirtilir.

Değiştirgeler

gamma

Kanalın gamma düzeltmesi.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top