PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::gaussianBlurImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::gaussianBlurImageResmi bulanıklaştırır

Açıklama

bool Imagick::gaussianBlurImage ( float $yarıçap , float $sapma [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi bulanıklaştırır. Yarıçap ve standart sapması belirtilen bir Gauss işleci ile resim evriştirilir. Makul sonuçlar elde etmek için yarıçap standart sapmadan büyük olmalıdır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::motionBlurImage() size uygun bir yarıçap seçecektir.

Değiştirgeler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top