PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getFont

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::getFontYazıtipini döndürür

Açıklama

string Imagick::getFont ( void )

Nesnenin yazıtipini döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Bir yazıtipi tanımlı değilse FALSE, tanımlıysa yazıtipi ismini içeren bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top