Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteResmin bir matlık kanalı varsa TRUE döndürür

Açıklama

Imagick::getImageMatte ( void ) : int

Resmin bir matlık kanalı varsa TRUE, yoksa FALSE döndürür Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top