PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::getImageProfiles

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageProfilesResim profillerini döndürür

Açıklama

array Imagick::getImageProfiles ([ string $şablon = "*" [, bool $sadece_isimler = true ]] )

Belirtilen şablon ile eşleşen profillerin tümünü içeren bir dizi döndürür. sadece_isimler değiştirgesinde TRUE aktarılırsa sadece profil isimleri döndürülür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

şablon

Özellik isimleri için şablon.

sadece_isimler

TRUE belirtilirse sadece özellik isimleri, FALSE belirtilirse değerler de döndürülür.

Dönen Değerler

Resim profillerini ve isimlerini içeren bir dizi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top