Imagick::getImageProperties

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImagePropertiesResim özelliklerini döndürür

Açıklama

Imagick::getImageProperties ([ string $şablon = "*" [, bool $sadece_isimler = true ]] ) : array

Belirtilen şablon ile eşleşen özelliklerin tümünü içeren bir dizi döndürür. sadece_isimler değiştirgesinde TRUE aktarılırsa sadece özellik isimleri döndürülür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

şablon

Özellik isimleri için şablon.

sadece_isimler

TRUE belirtilirse sadece özellik isimleri döndürülür.

Dönen Değerler

Resim özelliklerini ve isimlerini içeren bir dizi.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getImageProperties() örneği

EXIF bilgisini elde etme örneği.

<?php

/* Nesneyi oluşturalım */
$im = new imagick("/path/to/example.jpg");

/* EXIF bilgisini alalım */
$exifDizisi $im->getImageProperties("exif:*");

/* EXIF özelliklerini tarayalım */
foreach ($exifDizisi as $isim => $özellik)
{
    echo 
"{$isim} => {$özellik}<br />\n";
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top