PHP 5.6.40 Released

Imagick::identifyImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::identifyImageResmin özniteliklerini döndürerek resmi tanımlar

Açıklama

Imagick::identifyImage ([ bool $hamÇıktıEkle = false ] ) : array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin özniteliklerini döndürerek resmi tanımlar. Öznitelikler, resmin genişliği, yüksekliği ve benzerlerinden oluşur.

Değiştirgeler

hamÇıktıEkle

Dönen Değerler

Resmin özniteliklerini içeren bir dizi. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top