Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::labelImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::labelImageResme bir yafta ekler

Açıklama

Imagick::labelImage ( string $yafta ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme bir yafta ekler.

Değiştirgeler

yafta

Eklenecek yafta.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top