Imagick::liquidRescaleImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::liquidRescaleImageBir resmi veya resimleri canlandırır

Açıklama

Imagick::liquidRescaleImage ( int $genişlik , int $yükseklik , float $delta_x , float $diklik ) : bool

Resimlerin akışkan yeniden boyutlandırma yöntemi kullanılarak boyutlandırılmasını sağlar. Bu yöntem birleşim yerini ayırma tekniğinin bir gerçeklenimidir. Bu yöntemin çalışması için ImageMagick kütüphanesinin liblqr desteğiyle derlenmiş olması gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

genişlik

Hedefin genişliği.

yükseklik

Hedefin yüksekliği.

delta_x

Birleşim yerinin x ekseninı ne kadar çaprazlayacağını belirler. 0 değeri birleşim yerinin düz olmasını sağlar.

diklik

Düz olmayan birleşim yerleri için bir sapma tanımlar, Bu değiştirgenin değeri genelde 0'dır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top