PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::magnifyImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::magnifyImageEnboy oranını koruyarak resmi iki katına büyütür

Açıklama

bool Imagick::magnifyImage ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Enboy oranını koruyarak resmi iki katına büyütür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top