ScotlandPHP 2019

Imagick::medianFilterImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::medianFilterImageResme bir sayısal süzgeç uygular

Açıklama

Imagick::medianFilterImage ( float $yarıçap ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir sayısal süzgeç uygulayarak bir resmin görüntü kalitesini arttırır. yarıçap ile tanımlanan bir piksel kümesindeki her pikseli kümenin ortanca rengiyle değiştirir.

Değiştirgeler

yarıçap

Ortanca renginin tespit edilip diğer piksellerine uygulanacağı piksel kümesini tanımlayan yarıçap.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top