PHP 7.1.24 Released

Imagick::modulateImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::modulateImageResmin parlaklık, doygunluk ve renk sıcaklığını denetler

Açıklama

bool Imagick::modulateImage ( float $parlaklık , float $doygunluk , float $sıcaklık )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin parlaklık, doygunluk ve renk sıcaklığını denetleyebilmenizi sağlar. Renk parlaklığını 20 arttırmak, renk doygunluğunu 10 azaltıp renk sıcaklığına dokunmamak için şu değerleri kullanın: 120,90,100.

Değiştirgeler

parlaklık

Parlaklık yüzdesi.

doygunluk

Doygunluk yüzdesi.

sıcaklık

Geçerli konumdan itibaren mutlak bir dönüş yüzdesi. Örneğin, 50 değeri saatin ters yönünde 90° dönüşle sonuçlanırken 150 değeri saat yönünde 90° ile sonuçlanır. 0 ve 200, her ikisi de 180 derecelik bir dönüşle sonuçlanır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top