ScotlandPHP 2019

Imagick::mosaicImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::mosaicImagesResimlerden bir mozaik oluşturur

Açıklama

Imagick::mosaicImages ( void ) : Imagick
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yapışık tek bir resim oluşturmak üzere bir resim kümesini resme yanyana yerleştirir. Resmin sayfa başlangıcına göre tanımlanmış bir konumda birleştirilmiş bir dizi resmin her birini bir kalemle ilişkilendirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top