Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::negateImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::negateImageResmin renklerini negatiflerine dönüştürür

Açıklama

Imagick::negateImage ( bool $gri_tonlama [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin renklerini negatiflerine dönüştürür. gri_tonlama değiştirgesine TRUE atanırsa resmin sadece gri tonlama renkleri negatiflerine dönüştürülür.

Değiştirgeler

gri_tonlama

TRUE atanırsa resmin sadece gri tonlu pikselleri negatiflerine dönüştürülür.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top