PHP 5.6.40 Released

Imagick::newImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::newImageYeni bir resim oluşturur

Açıklama

Imagick::newImage ( int $genişlik , int $yükseklik , mixed $artalan [, string $biçem ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir ImagickPixel değerini artalan rengi ile ilişkilendirerek yeni bir resim oluşturur.

Değiştirgeler

genişlik

Yeni resmin genişliği.

yükseklik

Yeni resmin yüksekliği.

artalan

Yeni resmin artalan rengi.

biçem

Resim biçemi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.
2.0.1 Seçimlik biçem değiştirgesi eklendi

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::newImage() örneği

Yeni bir resim oluşturup görüntüleyelim.

<?php

$image 
= new Imagick();
$image->newImage(100100, new ImagickPixel('red'));
$image->setImageFormat('png');

header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top