Imagick::nextImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::nextImageBir sonraki resme gider

Açıklama

Imagick::nextImage ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim listesindeki bir sonraki resmi Imagick nesnesi ile ilişkilendirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top