SunshinePHP 2019

Imagick::optimizeImageLayers

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::optimizeImageLayersEn iyilemek amacıyla resimlerin tekrarlanan bölümlerini siler

Açıklama

bool Imagick::optimizeImageLayers ( void )

Bir hareketli GIF resminde, canlandırma sonuçlarını koruyarak her resmi önceki resimle karşılaştırıp kırpılacak en küçük resim karesini seçmeye çalışır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::optimizeImageLayers() örneği

Bir GIF resmini okur, en iyiler ve yazar.

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick("test.gif");

/* Resim katmanlarını en iyileyelim */
$im->optimizeImageLayers();

/* Elde edilen resmi dosyaya yazalım */
$im->writeImages("test_optimized.gif"true);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top