Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::orderedPosterizeImage

(PECL imagick 2.2.2)

Imagick::orderedPosterizeImageResme kurallı titreklik uygular

Açıklama

Imagick::orderedPosterizeImage ( string $eşik_eşlemi [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool

Önceden tanımlanmış kıpırtı eşik seviyelerine göre resme titreklik uygular. Belirtilen kanal veya kanallara bağlı olarak çok sayıda eşik seviyesi bulunabilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.1 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

eşik_eşlemi

Kullanılacak eşik eşleminin ismini içeren bir dizge.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top