PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::paintFloodfillImage

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::paintFloodfillImageBelirtilen renkle eşleşen piksellerin rengini değiştirir

Açıklama

bool Imagick::paintFloodfillImage ( mixed $dolgu , float $benzerlik , mixed $çerçeve_rengi , int $x , int $y [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )

Belirtilen dolgu rengiyle eşleşen piksellerin ve komşularının rengini değiştirir. ImageMagick 6.3.8 itibariyle bu yöntemin kullanımı önerilmemektedir; yerine Imagick::floodfillPaintImage() kullanılmalıdır.

Değiştirgeler

dolgu

Renk ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

çerçeve_rengi

Çerçeve rengini ifade eden bir dizge veya bir ImagickPixel nesnesi.

x

Dolgunun başlatılacağı X konumu.

y

Dolgunun başlatılacağı Y konumu.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top