SunshinePHP 2019

Imagick::paintTransparentImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::paintTransparentImageResimdeki belli bir rengi dolgu rengiyle değiştirir

Açıklama

bool Imagick::paintTransparentImage ( mixed $hedef , float $alfa , float $benzerlik )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resimdeki belli bir rengi dolgu rengiyle değiştirir.

Değiştirgeler

hedef

Değiştirilecek renk.

alfa

Şeffaflık seviyesi: 1.0 tam mat ve 0.0 tam şeffaf.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top