PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::pingImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::pingImageTemel resim özniteliklerini bir dosyadan okur

Açıklama

bool Imagick::pingImage ( string $dosya )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bu yöntem, resmin tamamını belleğe aktarmadan resmin boyutlarının ve biçeminin sorgulanmasını sağlar.

Değiştirgeler

dosya

Bilgilerin okunacağı dosya.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top