ScotlandPHP 2019

Imagick::previousImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::previousImageBir önceki resme gider

Açıklama

Imagick::previousImage ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim listesindeki bir önceki resmi Imagick nesnesi ile ilişkilendirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top