PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::profileImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::profileImageBir resme profil ekler veya çıkarır

Açıklama

bool Imagick::profileImage ( string $isim , string $profil )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resme bir ICC, IPTC veya soysal bir profil ekler veya olanı siler. Resimdeki tüm profilleri silmek için isim olarak '*', profil olarak NULL belirtin.

Değiştirgeler

isim

profil

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top