ScotlandPHP 2019

Imagick::quantizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::quantizeImageBelli bir resim içindeki renk miktarını bulur

Açıklama

Imagick::quantizeImage ( int $renk_sayısı , int $renk_uzayı , int $ağaç_derinliği , bool $kıpırtı , bool $ölçme_hatası ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belli bir resim içindeki renkleri inceleyip resmi ifade edebilecek sayıda renk seçer. Algoritmanın amacı, girdi ve çıktı resimleri arasındaki renk farkını en aza indirerek işlem zamanını kısaltmaktır.

Değiştirgeler

renk_sayısı

Renk sayısı

renk_uzayı

Renk azaltma bu renk uzayında yapılır.

ağaç_derinliği

Normalde sıfır ya da bir olup, bu takdirde renk sayısına en uygun ağaç seçilir. Ağaç derinliği, en az bellek harcayarak en yüksek işlem hızında resmin en iyi nasıl ifade edilececeğini belirler. Renk ağacını tam boyutuna genişletmek için 8 kullanın.

kıpırtı

Sıfırdan büyük bir değer komşu pikseller arasındaki farkı dağıtır.

ölçme_hatası

Özgün resimle işlem görmüş resim arasındaki farkın ölçüsü olarak sıfırdan farklı bir tamsayı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top