SunshinePHP 2019

Imagick::queryFontMetrics

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::queryFontMetricsYazı tipinin özelliklerini içeren bir dizi döndürür

Açıklama

array Imagick::queryFontMetrics ( ImagickDraw $nesne , string $metin [, bool $çoksatırlı ] )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yazı tipi özelliklerini içeren çok boyutlu bir dizi döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Yazı tipi özelliklerine bakılacak ImagickDraw nesnesi.

metin

Metin dizgesi.

çoksatırlı

Boş bırakılırsa çok satırlılık özdevinimli olarak saptanır.

Dönen Değerler

Yazı tipi özelliklerini içeren çok boyutlu bir dizi. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::queryFontMetrics() örneği

Metni çizmek için kullanılan yazı tipinin özelliklerini sorgular ve sonuçları ekrana döker.

<?php
/* Yeni bir Imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Bir ImagickDraw nesnesi oluşturalım */
$draw = new ImagickDraw();

/* Yazı tipini tanımlayalım */
$draw->setFont('/path/to/font.ttf');

/* Çok satırlılığı algılatarak yazı tipinin özelliklerini dökelim */
var_dump($im->queryFontMetrics($draw"Hello World!"));
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top