Imagick::radialBlurImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::radialBlurImageBir resme dairesel bulanıklık uygular

Açıklama

Imagick::radialBlurImage ( float $açı [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resme dairesel bulanıklık uygular.

Değiştirgeler

açı

Bulanıklık açısı.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır. Bu değiştirge, sadece, derleme sırasında ImageMagick

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top