Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::raiseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::raiseImage3 boyutlu düğme benzeri bir etki oluşturur

Açıklama

Imagick::raiseImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y , bool $çıkıntı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin kenarlarını karartarak ve aydınlatarak üç boyutlu düğme benzeri bir etki oluşturur.

Değiştirgeler

genişlik

Çıkıntı genişliği.

yükseklik

Çıkıntı yüksekliği.

x

y

çıkıntı

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top