PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::randomThresholdImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::randomThresholdImageYüksek zıtlığa sahip iki renkli bir resim oluşturur

Açıklama

bool Imagick::randomThresholdImage ( float $düşük , float $yüksek [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] )

Piksel değerlerini tek tek belirtilen eşiğe uygun olarak değiştirir. Elde edilen resim, iki renkli yüksek zıtlığa sahip bir resim olur. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

düşük

Düşük nokta.

yüksek

Yüksek nokta.

kanal

Kanal kipi için geçerli herhangi bir kanal sabiti. Birden fazla kanal belirtmek isterseniz kanal sabitlerini bitsel işleçleri kullanarak birleştirebilirsiniz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top