ScotlandPHP 2019

Imagick::readImage

(PECL imagick 0.9.0-0.9.9)

Imagick::readImageResmi dosyadar okur

Açıklama

Imagick::readImage ( string $dosya ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi belirtilen dosyadan okur.

Değiştirgeler

dosya

Dosya yolu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top