SunshinePHP 2019

Imagick::recolorImage

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::recolorImageResmi yeniden renklendirir

Açıklama

bool Imagick::animateImages ( array $matris )

Resim renklerini döndürür, oranlar, keser, dönüştürür. Her boyda matris desteklense de normalde RGBA için 5x5, CMYK için 6x6 matris kullanılır. Son satırın normalleştirilmiş değerleri içermesi gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

matris

Renk değerlerini içeren matris.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top