SunshinePHP 2019

Imagick::rollImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::rollImageBir resmin başlangıç noktasını tanımlar

Açıklama

bool Imagick::rollImage ( int $x , int $y )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resmin başlangıç noktasını tanımlar.

Değiştirgeler

x

Noktanın X konumu.

y

Noktanın Y konumu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top