Imagick::rotateImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::rotateImageResmi döndürür

Açıklama

Imagick::rotateImage ( mixed $artalan , float $açı ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi belirtilen açıya göre döndürür. Resmin döndürülmesiyle boşalan üçgenler artalan rengiyle doldurulur.

Değiştirgeler

artalan

Artalan rengi.

açı

Derece cinsinden resmin dönme açısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top