Imagick::roundCorners

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::roundCornersResmin köşelerini yuvarlatır

Açıklama

Imagick::roundCorners ( float $x_yarıçapı , float $y_yarıçapı [, float $vurgu_genişliği = 10 [, float $yer_değiştirme = 5 [, float $boyut_düzeltme = -6 ]]] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin köşelerini yuvarlatır. İlk iki değiştirge yuvarlatma miktarını belirlerken, son üç değiştirge ise yuvarlatma işleminin hassas ayarı için kullanılır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

x_yarıçapı

X yarıçapı.

y_yarıçapı

Y yarıçapı.

vurgu_genişliği

Vurgu genişliği

yer_değiştirme

Yer değiştirme miktarı.

boyut_düzeltme

Boyut düzeltme miktarı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::roundCorners() örneği

<?php

$image 
= new Imagick();
$image->newPseudoImage(100100"magick:rose");
$image->setImageFormat("png");

$image->roundCorners(5,3);
$image->writeImage("rounded.png");
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top