Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::scaleImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::scaleImageBir resmin enboy oranını ayarlar

Açıklama

Imagick::scaleImage ( int $genişlik , int $yükseklik [, bool $sığdır = false ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin boyutlarını belirtilen değerlere ayarlar. 0 olarak belirtilen değiştirge resmin enboy oranı hesaba katılarak diğer değiştirgeye göre hesaplanır.

Bilginize: sığdır değiştirgesinin davranışı Imagick 3.0.0 sürümünde değişmiştir. Evvelce 200x150 ebadındaki bir resim 400x400 ebadındaki bir alana sığdırılmak istendiğinde bu yapılmazdı. Artık resim 400x300 ebadına getirilerek belirtilen alana sığdırılmaktadır. sığdır değiştirgesi kullanıldığı takdirde yükseklik ve genişliğin ikisi de verilmelidir.

Değiştirgeler

genişlik

yükseklik

sığdır

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Seçimlik sığdır değiştirgesi eklendi. Yöntem artık sadece yükseklik veya genişlik vererek oranlamayı da destekliyor. Hesaplanacak boyut için değiştirgeye 0 belirtmek gerekiyor.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top