Imagick::setBackgroundColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setBackgroundColorNesnenin öntanımlı artalan rengini tanımlar

Açıklama

Imagick::setBackgroundColor ( mixed $renk ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesnenin öntanımlı artalan rengini tanımlar.

Değiştirgeler

renk

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top