PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setCompression

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setCompressionNesnenin öntanımlı sıkıştırma türünü tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setCompression ( int $sıkıştırma )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesnenin öntanımlı sıkıştırma türünü tanımlar.

Değiştirgeler

sıkıştırma

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top