PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setFilenameBir resim için dosya ismi tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setFilename ( string $dosya )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resim dosyasını okumak veya yazmak dosya ismi tanımlar.

Değiştirgeler

dosya

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top