ScotlandPHP 2019

Imagick::setFont

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::setFontImagick nesnesinin yazı tipini tanımlar

Açıklama

Imagick::setFont ( string $yazıtipi ) : bool

Imagick nesnesinin yazı tipini tanımlar. Bu yöntemle pseudo-format gibi bir başlık yazı tipi belirtilebilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6-4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir. Yazı tipinin ImageMagick yapılandırmasına dahil edilmiş olması ve yazıtipi dosyasının mevcut olması gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

yazıtipi

Yazı tipi ismi veya yazı tipi dosyasının ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setFont() örneği

<?php
/* Bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Nesneye bir yazı tipi atayalım */
$im->setFont("example.ttf");

/* Yeni bir başlık oluşturalım */
$im->newPseudoImage(100100"caption:Hello");

/* Resim üzerinde başka işlemler yapalım */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top