PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setFormat

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setFormatImagick nesnesinin biçemini tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setFormat ( string $biçem )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Imagick nesnesinin biçemini tanımlar.

Değiştirgeler

biçem

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top