PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::setImageAlphaChannel

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Imagick::setImageAlphaChannelResmin şeffaflık kanalını tanımlar

Açıklama

bool Imagick::setImageAlphaChannel ( int $kip )

Resmin şeffaflık kanalını etkin veya etkisiz kılar. kip değiştirgesi Imagick::ALPHACHANNEL_* sabitlerinden biri olmalıdır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.8 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

kip

Imagick::ALPHACHANNEL_* sabitlerinden biri olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top