Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::setImageBackgroundColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBackgroundColorResmin artalan rengini tanımlar

Açıklama

Imagick::setImageBackgroundColor ( mixed $renk ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmin artalan rengini tanımlar

Değiştirgeler

renk

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top